Gebeurtenis

Vooronderzoek Heilige-Geeststraat 7

opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1076325
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076325

Beschrijving

Naar aanleiding van de opmaak van een herbestemmingsstudie voor de aanvraag van een meerjarenpremie-overeenkomst (MJPO) voor de volledige Sint-Gummarussite in Lier, werd een vooronderzoek met het oog op wetenschappelijke vraagstelling uitgevoerd op het Godshuis Heilig Geesthuis. De opdrachtgever plant een renovatie van de aanwezige gebouwen en onderkeldering van het volledige terrein.

Het archeologisch vooronderzoek bestond uit het registreren van de gemaakte onderzoeksputten in het kader van een stabiliteitsstudie, een landschappelijk bodemonderzoek in de vorm van boringen ter hoogte van de achterliggende gedempte Sint-Pietersvliet, en een proefputtenonderzoek op de binnenplaats.

In het kader van de stabiliteitsstudie werden vier onderzoeksputten gemaakt om de funderingen van de gebouwen van de Heilige Geestsite te analyseren. Deze putten (1x1 m) werden geregistreerd door een archeoloog.

Om de bodemopbouw binnen het achterliggende perceel 70/3B in kaart te brengen en na te gaan of een eventueel overwelfde structuur van de voormalige Sint-Pietersvliet aanwezig is, werden manueel enkele boringen gemaakt. De boringen werden handmatig uitgevoerd met een boor van het type Edelman met een diameter van 7 cm.

Het proefputtenonderzoek omvatte twee werkputten met een totale oppervlakte van 14,1 m². De opgravingsvlakken werden aangelegd met behulp van een kraan op rupsbanden van 10 ton met een gladde graafbak van 1,20 m. Van alle opgravingsvlakken werden overzichtsfoto’s gemaakt. De werkputten en sporen werden ingetekend door middel van een RTS en gedocumenteerd aan de hand van beschrijvingen. Opgravingsvlakken werden gedetecteerd met een metaaldetector van het type C.Scope CS1220XD.

Auteurs: Vander Cruyssen, Margot; Pawełczak, Piotr
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: Vander Cruyssen M. & Pawełczak P. 2022: Eindverslag. Vooronderzoek met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen Lier, Heilige-Geeststraat 7, Gent.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Heilige-Geeststraat 7 (Lier)
De Heilige Geestsite in Lier bestaat uit vier gebouwen geschikt rond een binnenplaats, gesitueerd in het historisch centrum van Lier, in het religieuze hart van de stad dat ontstond rond de iets zuidelijker gelegen Sint-Gummaruskerk. De kern van de site gaat terug tot het midden van de 15de eeuw.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Heilige-Geeststraat 7 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076325 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.