Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Kattestraat

metaaldetectie, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1076413
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076413

Beschrijving

Naar aanleiding van een geplande verkaveling langs de Kattestraat in Kruibeke werd onder leiding van archeoloog Robby Vervoort en in samenwerking met de cel Onderzoek van de Archeologische Dienst Waasland (thans Erfpunt) een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het terrein. Het doel was om het archeologische potentieel van het gebied te evalueren voor de aanvang van de werken. Het onderzoek werd uitgevoerd op 25 januari 2016.

Over de totale oppervlakte van ca. 9000m² werden in het totaal vier sleuven van 2m breed gegraven. De tussenafstand tot de sleuven bedroeg telkens ca. 15m. Indien de aard en/of de densiteit van de sporen hiertoe aanleiding gaven werden de sleuven uitgebreid met kijkvensters. Op die manier werd ca. 1124m² of ca. 12,5% van het totale terreinoppervlak geprospecteerd. 

De omtrek en de diepte van de sporen, alsook de aanwezige sporen, werden digitaal ingemeten. Een aantal sporen werd gecoupeerd om hun betekenis en bewaarde diepte na te gaan. Vondsten die in het opgravingsvlak zichtbaar waren werden per spoor verzameld. Met de metaaldetector werd ten slotte gecontroleerd op de aanwezigheid van metalen. 

 

Auteurs: Geussens, Liesbeth; Vervoort, Robby
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: IOED Erfpunt

Bronnen

Bron: VERVOORT, R. 2016: Kruibeke - Kattestraat 2016: Prospectie met ingreep in de bodem, Archeologische Dienst Waasland - cel onderzoek, Sint-Niklaas.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

André Lardonstraat, Kattestraat (Kruibeke)
Het archeologisch vooronderzoek aan de hand van proefsleuven bracht een beperkt aantal slecht bewaarde sporen aan het licht, met name segmenten van greppels en grachten, een paalspoor en een drietal kuilen. Er kon geen archeologische site worden afgebakend en geen nauwkeurige datering worden bepaald.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Kattestraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076413 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.