Gebeurtenis

Archeologische opgraving Marktplein/Peperstraat II

archeologische opgravingen
ID
1076444
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076444

Beschrijving

Na een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem op de hoek van de Peperstraat en het Marktplein te Hamme, waarbij sporen van ijzertijdbewoning en van activiteiten in de vroegmoderne periode werden gevonden, werd een vlakdekkende archeologische opgraving uitgevoerd op een deel van het geprospecteerde terrein. Het doel van de opgraving was na te gaan in hoeverre de tijdens het vooronderzoek vastgestelde sporen, met nadruk op de gebouwplattegrond uit de ijzertijd, deel uitmaakten van een grotere site. 

Het onderzoeksgebied werd in één keer vlakdekkend opgengelegd in twee werkputten. Voor de volledige registratie van het archeologisch bodemarchief werd slechts één vlak aangelegd. Vondsten werden per stratigrafische eenheid per spoor verzameld en geregistreerd.

Auteurs: Geussens, Liesbeth; Lauwers, Bart; Van Neste, Thierry
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: LAUWERS, B. en VAN NESTE, T. 2021: Hamme - Marktplein/Peperstraat 2019: Opgraving, Erfpunt - Cel Onderzoek Rapporten 235, Sint-Niklaas.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Marktplein, Peperstraat (Hamme)
Bij een vlakdekkende archeologische opgraving in het centrum van Hamme werden sporen gevonden gelinkt aan een mogelijke bewoning uit de ijzertijd en de vroegmoderne periode.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologische opgraving Marktplein/Peperstraat II [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076444 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.