Gebeurtenis

Archeologische opgraving Sint-Niklaas Wallenhof

radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1076451
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076451

Beschrijving

Naar aanleiding van een geplande verkaveling aan het Wallenhof in Sint-Niklaas (deelgemeente Nieuwkerke-Waas), volgde op een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem een vlakdekkende archeologische opgraving op een deel van het projectterrein. Bij het vooronderzoek werden in deze zone verschillende sporen en vondsten aangetroffen die gedateerd konden worden in de late ijzertijd en de Romeinse periode. Dit gebied werd daarom onderworpen aan een vervolgonderzoek, terwijl de overige zones op het terrein geen relevante sporen opleverden en werden vrijgegeven. 

De opgraving werd uitgevoerd door BAAC Vlaanderen van 5 tot 14 november 2018. Het opgravingsterrein werd onderverdeeld in vijf werkputten die opeenvolgend werden opgegraven. In sommige werkputten kon het vlak niet tot aan de projectgrens worden aangelegd door nog aanwezige bebouwing. 

Tijdens het onderzoek werden in het totaal 64 stalen ingezameld voor natuurwetenschappelijk onderzoek. Het betreft bulkstalen uit paalkuilen van gebouwplattegronden ten behoeve koolstofdateringen en een pollenstaal. Bovendien werd de aangetroffen potstal bemonsterd voor materiaalrecuperatie, waarbij het spoor in kwadranten werd ingedeeld en de grond per kwadrant werd ingezameld en verwerkt. 

Auteurs: Geussens, Liesbeth; Vander Cruyssen, Margot
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: VANDER CRUYSSEN, M., JANSSENS, N., STERN, C., CREUTZ, M., PERDAEN, Y. 2021: Archeologische opgraving Sint-Niklaas, Wallenhof, BAAC Vlaanderen Rapporten 1890, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Wallenhof (Sint-Niklaas)
Bij een vlakdekkende archeologische opgraving werden sporen gevonden van een inheemse nederzetting uit de Romeinse periode met verschillende gebouwplattegronden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologische opgraving Sint-Niklaas Wallenhof [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076451 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.