Gebeurtenis

Opgraving Eksterlaar

dendrochronologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, archeologische opgravingen
ID
1076491
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076491

Beschrijving

De opgraving van het projectplangebied “Eksterlaar” is naar aanleiding van een verkaveling voor nieuwbouwwoningen -appartementencomplexen. Verschillende fasen uit het vooronderzoek gaven al blijk aan het groot potentieel van het projectgebied. Op basis daarvan definieerden ze twee onderzoekszones. Deze twee werkzones zijn vlakdekkend opgegraven met de aanleg van 27 werkputten. Eerst is de bovenlaag verwijderd tot kort boven het aan te leggen vlakniveau. Alle vlakken zijn met een metaaldetector onderzocht.

Auteurs: Galle, Marit; Alma, Xander
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: ALMA X.J.F. et al. 2021: Bewoning in de Bronstijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen in Eksterlaar: Een aarcheologische opgraving te Deurne- Antwerpen. VEC Rapport 96, Geel.
Type: literatuur
Datum:


Relaties


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Eksterlaar (Antwerpen)
De twee onderzoekszones leverden zowel een bewoning uit de middenbronstijd als midden-Romeinse tijd op. Ook vonden ze er enkele vroegmiddeleeuwse bewoningssporen en een laatmiddeleeuwse nederzetting.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Eksterlaar [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076491 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.