Gebeurtenis

Vooronderzoek Lokeren Groentemarkt Oude Vismijn

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1076498
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076498

Beschrijving

Naar aanleiding van de heraanleg van de Groentemarkt en Oude Vismijn werd een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem uitgevoerd door Erfpunt. Op basis hiervan werd beslist om een archeologische prospectie met ingreep in de bodem uit te laten voeren. Op het moment van het opstellen van de archeologienota (id 18952) was er geen sprake van een opdeling van de geplande werken. Dit bleek achteraf wel nodig. De werken en dus ook het archeologisch vooronderzoek werden opgesplitst in twee afzonderlijke fasen. Een fase 1 ter hoogte van de Groentenmarkt. Dit vooronderzoek met ingreep in de bodem bestond uit 1 proefsleuf. En een tweede fase ter hoogte van de Oude Vismijn waar in totaal 5 proefsleuven werden aangelegd.

Auteurs: Brion, Marc
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: IOED Erfpunt

Bronnen

Bron: VAN NESTE, T., EVAERT, R., 2022: Nota Lokeren - Oude Vismijn en Groentemarkt 2022 (fase 1), Rapporten van Erfpunt - team Onderzoek 248, Sint-Niklaas.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:

Bron: VAN NESTE, T., EVAERT, R., 2022: Nota Lokeren - Oude Vismijn en Groentemarkt 2022 (fase 2), Rapporten van Erfpunt - team Onderzoek 250, Sint-Niklaas.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Groentemarkt, Oude Vismijn (Lokeren)
Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem ter hoogte van de Groentenmarkt (fase 1) en de Oude Vismijn (fase 2).


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Lokeren Groentemarkt Oude Vismijn [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076498 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.