Gebeurtenis

Archeologisch onderzoek Kasteelstraat

fysisch-antropologisch onderzoek, archeozoölogisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1076526
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076526

Beschrijving

Deze opgraving volgt op het proefsleuvenonderzoek van 2014. Bij het onderzoek in 2016 is uitgegaan van 20 meter brede werkputten, hetgeen enerzijds gunstig was voor het 'stortmanagement' en anderzijds een goed overzicht over de vlakken bood. De verdeling van het terrein in een west- en oosthelft is bepaald door de aanwezigheid van een weiland dat nog in gebruik was in de beginfase van het onderzoek. 

De bouwvoor is steeds machinaal verwijderd over de volle breedte van de werkput en daarna is het vlak zorgvuldig afgezocht met de metaaldetector. Alhoewel steeds voorzichtig laagsgewijs is verdiept onder toezicht van minstens twee teamleden, is het merendeel van de urnen toch iets beschadigd door de kraan. De oorzaak hiervoor lig in het feit dat de meeste graven zich op geen enkele manier aankondigen door een verkleuren, fragmenten crematie, houtskool of bot. 

Auteurs: Galle, Marit; De Mulder, Guy; Sergant, Joris; Beke, Floris
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: HIDDINK H. et al. 2018: Archeologisch onderzoek aan de Kasteelstraat te Hofstade (stad Aalst, Oost-Vlaanderen). Een urnenveld uit de Late Bronstijd/ Vroege IJzertijd, graven uit de Romeinse tijd en bewoningssporen uit de Midden IJzertijd- Romeinse tijd, Zuiderlandse Archeologische Rapporten 75, Vuhbs, Amsterdam.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger

Metaaldetectie Kasteelstraat

Kasteelstraat (Aalst)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kasteelstraat (Aalst)
De opgraving leverde ondermeer een late bronstijd langbed, negen laatneolithische kringgreppels en het grootste opgegraven urnenveld van België op.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch onderzoek Kasteelstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076526 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.