Gebeurtenis

Vooronderzoek Evergem Rieme Noord

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, proefputten i.f.v. steentijdartefactensites, waarderend archeologisch booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek, bureauonderzoek
ID
1076532
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076532

Beschrijving

In het kader van de inrichting van bedrijfsgronden tussen de Zonneweg en de Callemansputtewegel, langsheen de Jacques Paryslaan in Rieme werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. 

In het kader hiervan werden een bureauonderzoek, een landschappelijk bodemonderzoek, een verkennend archeologisch bodemonderzoek, een waarderend archeologisch booronderzoek, een proefputtenonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.

Auteurs: Brion, Marc
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: CRUZ, F., VERGAUWE, R., e.a., 2021: Rieme Noord, landschappelijk bodemonderzoek: 2020F35, verkennend archeologisch booronderzoek: 2020I103, waarderend archeologisch booronderzoek 2020K76, proefputtenonderzoek 2020L38, Ghent Archaeological Team bvba, Bredene.
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:
Toelichting: Fase twee van het vooronderzoek

Bron: HOORNE, J., CRUZ, F., VERGAUWE, R., e.a., 2021: Rieme – Noord, maart 2020 - maart 2021, DH&G-archeologienota, Adegem.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: Fase één van het vooronderzoek

Bron: HOORNE, J., BILLEMON, P., GENBRUGGE, S., 2021: Rieme – Noord, december 2020 - maart 2021, DL&H-archeologienota, Adegem.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: Fase drie van het vooronderzoek


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Callemansputtewegel 57 (Evergem)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Evergem Rieme Noord [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076532 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.