Gebeurtenis

Archeologisch onderzoek Losschaert

optisch gestimuleerde luminescentiedatering, micromorfologisch onderzoek, metaaldetectie, onderzoek van gewervelde diersoorten, fysisch-antropologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, houtonderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1076533
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076533

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanleg van een bedrijventerrein en een verkaveling werd een vlakdekkende archeologische opgraving uitgevoerd in verschillende zones van het projectgebied. Deze zones werden vastgelegd bij een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem aan de hand van proefsleuven. In het totaal bedraagt het opgravingsterrein zo'n 12 hectare, opgedeeld in drie afzonderlijke zones.

De opgraving werd uitgevoerd aan de hand van 54 werkputten die alternerend werden aangelegd. In elke werkput werd één archeologisch relevant vlak aangelegd, eventueel met een tweede en derde controlevlak waar dit nodig werd geacht. De herkende sporen in het vlak werden met een metaaldetector verder onderzocht. De concentraties van metaalslakken werden systematisch met een metaaldetector in kaart gebracht per zone van 5 op 5 m.  

Bij het archeologisch onderzoek werden verschillende natuurwetenschappelijke analyses uitgevoerd. Het betreft de analyse van dierlijk botmateriaal, het fysisch-antropologisch onderzoek van de Romeinse crematieresten, de identificatie van houten artefacten, analyse van botanische macroresten en pollenstalen, en dateringen aan de hand van dendrochronologie, radiokoolstofdatering en OSL-datering.

Auteurs: Geussens, Liesbeth
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: Bakx R. en Hertoghs S., 2021: Wonen, werken, vechten en rouwen langs de Pluimtebeek. Grootschalig archeologisch onderzoek ter hoogte van De Pluim te Zwevegem, BAAC Vlaanderen Rapport 1696, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger

Proefsleuvenonderzoek Losschaert I

Boerderijstraat, Harelbeekstraat, Hinnestraat, Luipaardstraat, Oudenaardsesteenweg, Pluim, Vanhemmens Hoevestraat (Zwevegem)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Harelbeekstraat, Hinnestraat, Luipaardstraat, Pluim (Zwevegem)
Bij een grootschalige, vlakdekkende archeologische opgraving werden sporen gevonden van bewoning van de metaaltijden tot in de nieuwste tijd, en van activiteiten tijdens de Eerste Wereldoorlog.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologisch onderzoek Losschaert [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076533 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.