Gebeurtenis

Archeologische opgraving Randweg Baarle

houtonderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1076537
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076537

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanleg van een randweg rond de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau (NL), de Nijhovenring, werd het volledige tracé onderworpen aan een vlakdekkende archeologische opgraving. In het totaal werd zo'n 16ha opgegraven, over de landsgrenzen heen. In de CAI zijn enkel de waarnemingen van op Vlaams grondgebied opgenomen.

De opgraving verliep in twee fasen: tussen 2 maart en 9 december 2015 en tussen 12 en 19 maart 2019. De opgraving werd uitgevoerd door drie bedrijven, met name BAAC Nederland, RAAP Nederland en ADC ArcheoProjecten. Het volledige terrein werd opgedeeld in 204 werkputten, waarin in de meeste gevallen één archeologisch vlak werd aangelegd. In relevante gevallen, bijvoorbeeld bij de opgraving van een waterput of op plaatsen waar zich een oudere cultuurlaag bevond, werden meer vlakken aangelegd. Zones waar steentijdoccupatie werd verwacht, werden in een grid van 50x50 cm opgegraven, en in elk vierkant in lagen van 10 cm. De aarde werd per eenheid verzameld en uitgezeefd om het vondstmateriaal te verzamelen. Tijdens de opgravingen werd het volledige terrein opgedeeld in bepaalde vindplaatsen, zones waar vondsten en sporen van een bepaalde periode of een gelijkaardige aard werden verwacht. De vindplaatsen werden al geïdentificeerd bij het vooronderzoek met ingreep in de bodem. Bij de rapportage van het onderzoek werden de resultaten per vindplaats weergegeven. 

Na de opgraving werden alle vondstcategorieën (behalve dierlijk bot, verbrande leem en bouwkeramiek) onderworpen aan een gespecialiseerde materiaalstudie. Ook natuurwetenschappelijk onderzoek werd uitgevoerd waar dit relevant was. Het betreft houtonderzoek, dendrochronologie, fysisch-antropologisch onderzoek van crematieresten, analyse van botanische macroresten, palynologische analyses ter reconstructie van het ecosysteem, en radiokoolstafdateringen.

Auteurs: Geussens, Liesbeth
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: BROUWER M.C. en VAN DER WEERDEN J.F. (red.), 2020: Tienduizend jaar gedeelde bewoningsgeschiedenis in Baarle: Definitief archeologisch onderzoek in het tracé van de randweg Baarle (2dln), ADC, BAAC en RAAP, Weesp.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Alphenseweg (Baarle-Hertog)
Bij de opgravingen naar aanleiding van de aanleg van de randweg rond Baarle werd in deze zone de plattegrond gevonden van een hoofdgebouw van een woonerf uit de late ijzertijd of vroege Romeinse periode.


Alphenseweg, Oordeelstraat (Baarle-Hertog)
Bij opgravingen voorafgaande aan de aanleg van de randweg rond Baarle werden in het Vlaamse deel van deze vindplaats sporen gevonden van woonerven uit de metaaltijden en de Vroeg-Romeinse periode.


Gierlestraat, Visweg (Baarle-Hertog)
Bij opgravingen voorafgaande aan de aanleg van de randweg rond Baarle werden bij deze vindplaats sporen gevonden van een woonerf uit de 16de tot de 19de eeuw, met name restanten van een woonhuis, waterputten en afvalkuilen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologische opgraving Randweg Baarle [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076537 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.