Gebeurtenis

Opgraving De Maurissenstraat

radiokoolstofdatering, micromorfologisch onderzoek, landschappelijk bodemonderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen
ID
1076538
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076538

Beschrijving

Het plangebied ‘Wielsbeke- de Maurissenstraat’ is een onderdeel van een groter ontwikkelingsproject. Aan deze opgraving in het najaar van 2015 gingen al een archeologisch vooronderzoek en vervolgonderzoek vooraf, uitgevoerd door GATE.

Voorafgaand aan de werken in het najaar van 2015 is het onderzoeksgebied opgedeeld in negen werkputten. Tijdens de werkzaamheden is hiervan afgestapt en zijn op twee locaties verschillende werkputten in één vlak opengelegd om archeologische structuren in zijn geheel te onderzoeken. Werkputten 2, 9 en een deel van werkput 1 vormen de eerste locatie. De tweede locatie omvat werkputten 3, 6, 7 en 8 en een deel van werkput 4.

Het projectgebied is gescand op metaalvondsten in zones die overeenkomen met de archeologische werkputten. Teelaarde is eerst machinaal verwijderd vooraleer er tot metaaldetectie is overgegaan.

Auteurs: Van den Dorpel, Carla; Galle, Marit; Beke, Floris
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: BEKE F. et al. 2017: Grafheuvels uit de metaaltijden en bewoning uit de Late IJzertijd en de Romeinse periode: Archeologische opgraving te Wielsbeke ‘De Maurissenstraat’. Ruben Willaert, Rapport 100, Brugge.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

de Maurissensstraat (Wielsbeke)
Er zijn een aantal analyse-eenheden en structuren gedefinieerd uit de late ijzertijd en de Romeinse periode, en in mindere mate uit de bronstijd en (post-)middeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving De Maurissenstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076538 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.