Gebeurtenis

Vooronderzoek Kasteel Hof ter Heyde

muurwerkarcheologie, booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1076546
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076546

Beschrijving

Aan het exterieur van het kasteel zijn drie proefsleuven aangelegd. Een eerste is aangelegd te hoogte van de westelijke hoek van het kasteel, onmiddellijk links van de toegangspartij. De andere twee proefsleuven zijn aan weerszijden van de noordoostelijke torenpartij ter hoogte van de achtergevel aangelegd.

In de kelderverdieping zijn drie proefputten verdeeld over het oppervlak van de bestaande kelder. Één proefput is aangelegd in het zuidoostelijke gedeelte van de 15de of 17de eeuwse woonvleugel – in de hoop te achterhalen of enerzijds de zuidelijke toren in oorsprong een donjon was, of anderzijds de toren oorspronkelijk deel uitmaakte van de woonvleugel. In functie van inzicht te krijgen over de funderingsopbouw is een tweede proefput aan de zuidelijke wand van de noordwestelijke traptoren aangelegd. Deze hoefijzervormige traptoren zou dateren uit de 15de -17de eeuw. Een derde proefput is ingeplant ter hoogte van de 19de eeuwse westelijke uitbreiding, en in het verlengde van de westelijke proefsleuf in de huidige was- en strijkruimte. Bijkomend werden deze drie proefputten aangevuld door zes bijkomende sonderingen.

Er is geopteerd om de aanwezige pleisterafwerking op de noordelijke helft van de zuidelijke toren te verwijderen. Ten slotte zijn ter hoogte voor en achterzijde van het kasteel een reeks handboringen uitgevoerd om de gedempte slotgracht in kaart te kunnen brengen.

Auteurs: Galle, Marit; Coenaerts, Jan; Pype, Pedro
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: PYPE P. et al. 2015: Van 14de/15de eeuwse “waterkasteel” tot 19de eeuwse residentie? Archeologisch vooronderzoek op de kasteelsite Ter Heyde te Vladslo (gem. Diksmuide). ABO archeologische rapporten 212, Aartselaar.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Terheidsdreef 3 (Diksmuide)
Het proefsleuvenonderzoek bracht drie grote bouwfasen van het kasteel Hof ter Heyde aan het licht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Kasteel Hof ter Heyde [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076546 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.