Gebeurtenis

Maagdestraat 14-16

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1076575
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076575

Beschrijving

Dit vooronderzoek is naar aanleiding van een nieuw huisvestigingsproject aan de Maagdenstraat 14-16. Voor realisatie van het nieuwe huisvestigingsproject zijn alle gebouwen – met uitzondering van de kapel – gesloopt en vervangen door nieuwe bouwvolumes met assistentieappartementen. BAAC voerde de prospectie met ingreep van de bodem gefaseerd uit op 3 april en 16 mei 2017 als gevolg van het al dan niet vrij zijn van zones voor onderzoek.

Binnen het onderzoek zijn vijf proefputten aangelegd. Tijdens de uitvoering van het veldwerk bleek dat men het vooropgestelde plan niet kon aanhouden. Langere sleuven (bv sleuf 1) zijn opgesplitst in kleinere putten of fors ingekort (Werkput 2 en 4) naar aanleiding van waarnemingen tijdens het veldwerk.

Op 3 april was enkel de noordelijke zone vrij voor onderzoek, bijgevolg zijn dan proefputten WP1.1, 1.2, 1.3 en WP2 aangelegd en onderzocht. Op 16 mei zijn de werkputten binnen het zuidelijk deel van het plangebied onder handen genomen. Ook werd in de te restaureren kapel het uitgegraven niveau onder de keldervloer geïnspecteerd. In het vlak binnen de 19de-euwse bouwwerk werden geen relevante sporen opgemerkt.

Auteurs: Galle, Marit; Vanoverbeke, Robrecht; Janssens, Niels
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: VANOVERBEKE R. & JANSSENS N. 2017: Archeologische prospectie met ingreep in de bodem Gent, Maagdestraat 14-16. BAAC Vlaanderen Rapport 722.
Type: literatuur
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Maagdestraat 14-16 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076575 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.