Gebeurtenis

Archeologisch onderzoek La Vigie

metaaldetectie, archeologische opgravingen
ID
1076577
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076577

Beschrijving

Naar aanleiding van een geplande verkaveling met nieuwbouw werd een deel van het projectterrein onderworpen aan een archeologische opgraving. In totaal behelst deze zone een 1500m² waarbinnen voorafgaand aan het onderzoek minstens één structuur doorheen de begroeiing zichtbaar was. Het betreft een bunker voorzien van een bakstenen loopgraaf die aansluit op de Overwinningslaan. De opgraving had als doel om de aanwezige structuren vrij te leggen en te documenteren. Gelet op de lokalisering in jonge duingrond worden geen andere sporen en structuren verwacht dan uit de periode van de Wereldoorlogen. Het betrof geen minutieuze opgraving waarbij elk baksteenverband in kaart wordt gebracht, maar een elementaire registratie met aandacht voor elementen als chronologie en onderlinge relatie tussen de onderscheiden constructies en constructiewijze. Alvorens gestart werd met de afgraving werd over het volledige onderzoeksgebied een metaaldetectie en prospectie uitgevoerd.

Auteurs: Geussens, Liesbeth; Bracke, Maarten; Verdegem, Simon; Heyvaert, Bert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: Bracke M., Heyvaert B. en Verdegem S. 2017: Koksijde 'La Vigie' Verdedigingslaan (prov. West-Vlaanderen): Basisrapport, Monument Rapport 2017/24, Ingelmunster.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Verdedigingslaan 9 (Koksijde)
Bij een archeologische opgraving werden twee militaire structuren waargenomen uit de Tweede Wereldoorlog, met name een bunker en een schietstand met aansluitende loopgraven.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch onderzoek La Vigie [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076577 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.