Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Bekaertstraat 9

metaaldetectie, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1076582
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076582

Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw van een zwembad vond een proefsleuvenonderzoek plaats. De totale oppervlakte van het terrein was 7000m², hiervan werd er 788,50m² onderzocht door middel van proefsleuven en 191,90m² door middel van een kijkvenster. Dit komt neer op ca. 14% van het terrein.

Over het volledige terrein werden 6 sleuven aangelegd teneinde een evaluatie uit te voeren naar het archeologisch potentieel van de site. Deze werden alle aangelegd parallel met de lange zijde van het terrein. De afstand tussen de sleuven onderling bedroeg nergens meer dan 8,50m. Enkel bij sleuf 4 werd een onderbreking ingelast omwille van een nog aanwezige Bekaertomheining en een nog waterhoudende citerne. De zone op en rond de voormalige hoeve en de zone rond de walgracht werden afgezocht door middel van een metaaldetector. Dit gaf echter weinig resultaat omwille van de grote hoeveelheid recente metalen voorwerpen in de ondergrond.

Voor het afgraven werd gebruik gemaakt van een rupskraan met een platte graafbak van 1,80m breed. De bodem werd afgegraven tot op het archeologisch relevante niveau, waar de sporen zichtbaar werden. Dit gebeurde steeds onder begeleiding van de vergunninghoudende archeoloog om te verzekeren dat de juiste diepte werd bekomen. Er werden geen bulkmonsters noch pollenmonsters of andere stalen genomen, gezien de sporen zich hier niet toe leenden. 

Auteurs: Vanhoutte, Christof
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: VANHOUTTE C. 2017: Archeologische prospectie Zwevegem Bekaertstraat (prov. West-Vlaanderen). Basisrapport, Rapport 2017/33, Ingelmunster.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bekaertstraat 9 (Zwevegem)
Het archeologisch onderzoek leverde een beperkt aantal sporen op. Langs noordelijke zijde werden de funderingsresten, alsook enkele uitbraaksporen van de hoeve teruggevonden. Alle sporen worden gedateerd eind 19de – 1ste helft 20ste eeuw. Geen enkel spoor leverde aanwijzingen op voor een oude datering.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Proefsleuvenonderzoek Bekaertstraat 9 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076582 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.