Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Voormezele-Dorp

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1076586
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076586

Beschrijving

Om tot een correcte inschatting te komen van het archeologisch potentieel van het terrein werden 6 sleuven, enkele uitbreidingen en een zoeksleuf aangelegd. Sleuf 1 in het zuidelijke deel van het terrein werd NW-ZO aangelegd, de overige hadden een NNO-ZZW-oriëntatie, dit om de te verwachten kasteelgracht zeker aan te snijden. Sleuf 5 kon niet volledig worden doorgetrokken omwille van de circulatie met de kraan. Het plangebied had een oppervlakte van 2000m². In totaal werd bij het proefsleuvenonderzoek 13,5% (271m²) van het terrein opengelegd.

Voor het afgraven werd gebruik gemaakt van een rupskraan met een platte graafbak van 1,80m breed. De bodem werd afgegraven tot op het archeologisch relevante niveau, waar de sporen zichtbaar werden. Dit gebeurde steeds onder begeleiding van de leidinggevende archeoloog om te verzekeren dat de juiste diepte werd bekomen.

Auteurs: Apers, Thomas
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: APERS T. 2018: Archeologische prospectie Voormezele - Voormezele-Dorp: Basisrapport, Rapport 2018/05, Ingelmunster.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger

Kaartstudie Ieper

Ieper (Ieper)

Kaartstudie Ieper

Ieper (Ieper)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sint-Elooisweg, Voormezele-Dorp (Ieper)
In het kader van een geplande verkaveling aan het kruispunt van de Sint-Elooisweg en Voormezele-Dorp te Voormezele voerde een team van Monument Vandekerckhove nv op 19 december 2016 een archeologische prospectie uit op het terrein.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefsleuvenonderzoek Voormezele-Dorp [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076586 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.