Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Ettelgemsestraat 137

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1076589
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076589

Beschrijving

In totaal konden vier NNO – ZZW georiënteerde sleuven aangelegd worden haaks op de Ettelgemsestraat. Langs noordelijke zijde werd een dwarssleuf aangelegd om het verdere verloop van een gracht na te gaan. De afstand tussen de sleuven onderling bedroeg nergens meer dan 14m. De totale oppervlakte van het terrein was 4083m², hiervan werd er 627,2m² onderzocht door middel van proefsleuven en kijkvensters. Dit komt neer op 15,36% van het terrein.

Voor het afgraven werd gebruik gemaakt van een rupskraan met een platte graafbak van 1,80m breed. De bodem werd afgegraven tot op het archeologisch relevante niveau, waar de sporen zichtbaar werden. Dit gebeurde steeds onder begeleiding van de vergunninghoudende archeoloog om te verzekeren dat de juiste diepte werd bekomen.

Gezien de aanwezigheid van een puin- en groenzone ten westen van sleuf 1 kon deze zone niet onderzocht worden tijdens het vooronderzoek. Daarnaast bevond zich nog een groene Bekaertafsluiting op de scheiding tussen percelen 440A en 440M en een torenkraan ter hoogte van perceel 440m. Deze zorgden echter niet voor een belemmering van het onderzoek. De goede weersomstandigheden zorgden voor een vlotte vooruitgang van de werken. Het veldwerk kon afgerond worden op donderdag 9 maart 2017. Vrijdag 10 maart 2017 konden alle sleuven terug gedicht worden.

Auteurs: Vanhoutte, Christof
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: VANHOUTTE C. & LEFERE M. 2018: Archeologische prospectie Oudenburg Ettelgemsestraat: Basisrapport, Rapport 2018/06, BRUYNINCKX T. red., Monument Vandekerckhove, Ingelmunster, 45.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Molenhoek (Oudenburg)
In het kader van de aanleg van een meergezinswoning (25 appartementen) met 14 vrijstaande garages en 12 open parkeerplaatsen ter hoogte van Ettelgemsestraat nr. 137 voerde een archeologisch team van Monument Vandekerckhove nv op 9 maart 2017 een prospectie uit op het terrein.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefsleuvenonderzoek Ettelgemsestraat 137 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076589 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.