Gebeurtenis

Archeologische opgraving Pastorijstraat

metaaldetectie, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, archeologische opgravingen
ID
1076601
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076601

Beschrijving

Op het terrein waren vier zuidoost/noordwest georiƫnteerde werkputten voorzien, met een breedte van circa 20m. Er zijn uiteindelijk zes werkputten aangelegd tijdens een eerste fase en een zevende tijdens de tweede fase. Het puttenplan is tijdens het veldwerk ietwat gewijzigd om praktische redenen. Vanwege de winterse omstandigheden in de eerste werkweek dienden de sporen in de aangelegde werkputten dezelfde dag nog volledig onderzocht te worden. De omvang van deze werkputten is daarom aangepast aan de sporendensiteit. De putten 1 en 3 zijn daarom korter en smaller geworden dan voorzien. Hierdoor is in de noordoostelijke zone een grotere, min of meer vierkante werkput aangelegd (put 4). Werkput 7 werd pas later aangelegd op 4 april. Tijdens de uitvoering van het onderzoek in januari was dit deel van het terrein ingenomen door de bouwwerkzaamheden op het terrein erlangs en kon deze zone dus niet onderzocht worden. In totaal is een oppervlakte van circa 3700m2 opgegraven.
Plaatselijk is een tweede vlak aangelegd. Dit is gebeurd bij de laag/depressie in werkput 3 en ter plaatse van enkele greppels in werkput 5.

De vlakken zijn machinaal aangelegd onder begeleiding van de vergunninghoudend archeoloog. Er is intensief gebruik gemaakt van de metaaldetector, waarmee ook de stort is onderzocht. Enkele diepe sporen, waaronder de waterputten, zijn laagsgewijs met de graafmachine gecoupeerd. Voorafgaand aan het couperen van de waterputten is een boring gezet om bij benadering een diepte te bepalen, en inzicht te krijgen in het niveau van de grondwatertafel. Het restant van de gecoupeerde sporen is vervolgens met de schep of troffel afgewerkt en indien nodig bemonsterd voor archeobotanisch onderzoek.

Auteurs: Hazen, Peter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: VAN ASCH N., e.a. 2018: Sporen en structuren aan de rand van Meldert: Een archeologische opgraving aan de Pastorijstraat te Meldert (gemeente Lummen), VEC Rapport 65, Brugge.
Type: literatuur
Datum:


Relaties


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Pastorijstraat (Lummen)
In opdracht van de gemeente Lummen heeft Vlaams Erfgoed Centrum bvba een archeologische opgraving uitgevoerd voor het plangebied Meldert Pastorijstraat.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologische opgraving Pastorijstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076601 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.