Gebeurtenis

Archeologische opgraving Hulsbeekstraat (zone 2)

radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1076605
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076605

Beschrijving

Naar aanleiding van saneringswerken werd een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd in verschillende zones van het projectgebied. Bij dit vooronderzoek werd één zone (zone 2) geselecteerd voor een archeologische opgraving. 

De zone werd vlakdekkend opgegraven aan de hand van één werkput. Er werd in eerste instantie één archeologisch vlak aangelegd, maar op bepaalde plaatsen waar concentraties van losse vondsten werden waargenomen werd een tweede vlak aangelegd. Tijdens de opgraving werden verschillende monsters verzameld, waarvan er twee werden onderworpen aan een radiokoolstofdatering. 

In totaal werden 46 archeologische sporen vastgesteld. De sporen kunnen op basis van de aanwezige vondsten, (de weinige) spooroversnijdingen en onderlinge gelijkenissen in vier perioden worden onderverdeeld, met name de ijzertijd, de Romeinse periode, de volle middeleeuwen en de late tot postmiddeleeuwse periode. Ondanks de beperkte omvang van het opgravingsareaal kon op het terrein dus een meerperiodensite herkend worden.

Auteurs: Geussens, Liesbeth; Van de Staey, Inge
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: Van de Staey I., De Winter N., Wesemael E. & Vanaenrode W. 2021: Archeologische opgraving aan de Hulsbeekstraat te Geetbets: Sanering Hulsbeek. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Aquafinn nv, ARON-rapport 1046, Tongeren.
Type: literatuur
Datum:


Relaties


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hulsbeekstraat, Kwadestraat (Geetbets)
Er werden sporen aangetroffen uit de ijzertijd en middeleeuwen.


Hulsbeekstraat (Geetbets)
Bij een archeologische opgraving werd een meerperiodensite vastgesteld met sporen van de vroege ijzertijd tot in de nieuwe tijd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologische opgraving Hulsbeekstraat (zone 2) [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076605 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.