Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Kerkstraat 25-33

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1076631
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076631

Beschrijving

Naar aanleiding van het bekomen van een omgevingsvergunning voor de bouw van twee appartementenblokken met bijhorende ondergrondse parkeergarage, de verbouwing van het oude gemeentehuis en omgevingswerken ter hoogte van de Kerkstraat te Schulen (Herk-de-Stad) werd een uitgesteld archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. 

Het uitgestelde vooronderzoek dat in het kader van een nota uitgevoerd werd, betrof een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Het landschappelijk bodemonderzoek werd uitgevoerd over het volledige onderzoeksterrein. In het zuiden en centrum van het onderzoeksterrein werd een bodemprofiel zonder profielontwikkeling aangetroffen. In het noorden van het terrein werd een verstoord bodemprofiel aangetroffen.

Voor de uitvoer van het proefsleuvenonderzoek werd een oppervlakte van ca. 4790 m² onderzocht. 4386 m² kon niet onderzocht worden door te behouden groen, bebouwing en verharding. Het terrein werd onderzocht door middel van vijf proefsleuven. Bijkomend werd één kijkvenster aangelegd. Op deze wijze werd in totaal 620 m² of 12,9 % van de oppervlakte onderzocht (ca. 4790 m²).

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden er geen archeologische sporen of archeologische vondsten aangetroffen.

Auteurs: Augustin, Sebastiaan
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: Augustin S., Lees T. en Driesen P. 2022: Nota Schulen, Kerkstraat/De Magdelijn: Ontwikkeling van twee appartementenblokken, ARON-Rapport 1219, Tongeren.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kerkstraat 25-33 (Herk-de-Stad)
Bij een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem werden geen sporen of vondsten aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Kerkstraat 25-33 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076631 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.