Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Ooststraat 1

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1076634
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076634

Beschrijving

Het terrein werd geëvalueerd door middel van 6 proefsleuven met een N-Z oriëntatie. Er werden geen kijkvensters aangelegd. In totaal werd 813m² aan proefsleuven onderzocht, dit bedraagt 10% van het projectgebied. Tijdens de aanleg van de sleuven werden 3 bodemkundige profielen geplaatst.

Auteurs: Lefere, Marie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: VANHECKE I. & LEFERE M. 2022: Ooststraat 1 (Oostkamp, West-Vlaanderen): Nota vooronderzoek met ingreep in de bodem (proefsleuven), Ruben Willaert nv, Sint-Michiels-Brugge.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Ooststraat 1 (Oostkamp)
Bij een archeologisch vooronderzoek werden 19de-eeuwse perceelsgreppels aangesneden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Ooststraat 1 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076634 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.