Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Petrus Meirestraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1076647
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076647

Beschrijving

Naar aanleiding van een verkaveling werd in het kader van een archeologienotatraject een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd aan de hand van proefsleuven. Het plangebied was ca. 12.840m² groot. Hiervan werd ca. 1.438m² (11,2%) onderzocht door middel van acht proefsleuven en ca. 29,7m² (0,2%) door middel van kijkvensters.

Auteurs: Acke, Bert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: Acke B., Bracke M. en Fonteyn P. 2022: Nota Mariakerke Petrus Meirestraat: Verlsag van Resultaten, Acke en Bracke, Moerbeke-Waas.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Petrus Meirestraat (Gent)
Bij een archeologisch vooronderzoek werden enkele sporen en structuren uit de nieuwste tijd aangesneden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Petrus Meirestraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076647 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.