Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Kortrijkstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1076654
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076654

Beschrijving

Naar aanleiding van een stadsvernieuwingsproject werd in het kader van een archeologienotatraject een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd in een zone van het volledige projectterrein (fase 2). Het onderzoek van fase 2 betrof een proefputtenonderzoek aan de hand van vijf proefputten. De totale oppervlakte van het onderzoeksgebied bij fase 2 bedraagt in totaal ca. 2.418 m². Van deze oppervlakte was reeds minimaal 357 m² verstoord doorrecente kelders en putten, waardoor het totaal neerkomt op 2.061 m². De totale oppervlakte van de proefputten bedraagt ca. 72,5 m² en is daarmee lager dan de eerder voorziene oppervlakte. Het betreft 3,5 % dekkingspercentage. Dit is deels te wijten aan het feit dat een terdege inplanting moeilijker was omwille van de vele recente kelders en verstoringen. Tevens worden de proefputten geplaatst op gerichte locaties, eerder dan met een gelijke interval zoals bij proefsleuven het geval is. Met de uitgevoerde proefputten kon wel een voldoende inzicht verkregen worden over de aan- en/of afwezigheid van archeologische waarden ter hoogte van fase 2, waar er een verhoogde verwachting heerste voor resten van historische bebouwing. 

Auteurs: Geussens, Liesbeth; Pepermans, Jeska
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: Pepermans J., Bouckaert K. en Verrijckt J. 2022: Tielt, Collegesite (Fase 2) Nota proefputtenonderzoek: Verslag van Resultaten, J. Verrijckt Rapport 1131, Beerse.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kortrijkstraat (Tielt)
Bij een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem kwamen enkele sporen uit de late middeleeuwen aan het licht, evenals muurresten van 19de- of 20ste-eeuwse bebouwing.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Kortrijkstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076654 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.