Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Lange Kroonstraat 72 (fase 1)

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1076661
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076661

Beschrijving

Op het terrein wordt een uitbreiding van het Sint-Gabriƫlcollege in Boechout gepland. Daarvoor worden twee bestaande gebouwen in het noorden van het terrein gesloopt. Zowel in de noordelijke zone van het onderzoeksgebied als in de zuidelijke zone wordt een nieuw gebouw opgericht. In de noordelijke zone wordt buiten de oprichting van een nieuw gebouw ook omgevingsaanleg gepland, met de aanleg van groen, verhardingen en speelelementen. Een bestaand gebouw wordt gerenoveerd. In het kader daarvan worden geen bodemingrepen gepland. Het bestaande gebouw is voorzien van een kelder en een kruipkelder. De nieuwe gebouwen worden niet onderkelderd. In beide gebouwen wordt een liftput aangelegd. Rondom de gebouwen komen nutsvoorzieningen, zoals septische putten, regenwaterputten en infiltratieputten. Het zuidelijke gebouw wordt gefundeerd op funderingsbalken. Het noordelijke gebouw wordt gefundeerd op funderingsbalken en op pijlers.

Tijdens fase 1 zijn zes werkputten (vijf proefsleuven en een kijkvenster) aangelegd. De sleuven lagen parallel aan elkaar en hadden een breedte van 2 meter. Door de aanwezigheid van bomen is er geen proefsleuf aangelegd langsheen de noordelijke grens van het onderzoeksgebied.

Auteurs: Galle, Marit; Gyesbreghs, Diego
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: GYESBREGHS D. 2022: Nota: Boechout - Lange Kroonstraat (fase1). All-Archeo bv. Rapporten 1466. Bornem.
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Lange Kroonstraat 72 (Boechout)
Het proefsleuvenonderzoek (fase 1) leverde geen vondsten op. Verder zijn enkel recente sporen aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefsleuvenonderzoek Lange Kroonstraat 72 (fase 1) [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076661 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.