Gebeurtenis

Archeologische opgraving Antwerpsesteenweg 395

zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen, archeologische opgravingen
ID
1076663
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076663

Beschrijving

Door middel van een vlakdekkende opgraving werd een oppervlakte opengelegd van 2.451 m². Dit was ongeveer 64% van de te onderzoeken zone. Een aantal zones binnen het onderzoeksgebied konden immers niet onderzocht worden. Langsheen de buitenkanten van het onderzoeksgebied en centraal op het zuidelijk deel van de site waren enkele bomen aanwezig die behouden moesten blijven. Om deze bomen niet te schaden, werd er rondom de wortels gegraven. Centraal op het noordelijk deel van het onderzoeksgebied werd er bovendien rond de funderingen van het afgebroken huis gewerkt. Het huis was namelijk grotendeels onderkelderd en bevatte een stenen water- en beerput die nog uitgebroken dienden te worden ten tijde van de opgraving. Deze verstoring was dieper dan het archeologisch vlak waardoor er besloten werd dat de verstoringsgraad te hoog zou zijn om nog relevante archeologische sporen aan te treffen. Er werd tot een compromis gekomen tussen de verschillende, belanghebbende partijen (eigenaars, opdrachtgever, erfgoedconsulent en veldwerkleider) om deze zones niet op te graven.

De bovengrond van de opgravingsvlakken werd verwijderd tot op het archeologisch leesbare niveau, bepaald door de leidinggevende archeoloog. Het onderzoeksterrein werd opgedeeld in vier werkputten. Alle werkputten, sporen en een aantal representatieve profielen werden fotografisch vastgelegd. Vervolgens werden alle vlakken, profielen, sporen en aanlegvondsten topografisch ingemeten en werden de sporen en profielen beschreven, waarna de sporen werden gecoupeerd, ingetekend en gefotografeerd.

Voor het dateren van de gebruiksfase van een waterput werd radiokoolstofdatering toegepast. Daarnaast werd ook ingezet op de reconstructie van het landschap door onderzoek naar de botanische macroresten die aan de hand van bulkstalen ingezameld werden tijdens het veldwerk, alsook een pollenanalyse.

Auteurs: Gyesbreghs, Diego
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Bronnen

Bron: Gyesbreghs D. 2022: Eindverslag archeologische opgraving Westmalle (Malle) - Antwerpsesteenweg, Bornem.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Antwerpsesteenweg 395 (Malle)
Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor woningbouw werd een vlakdekkende archeologische opgraving uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologische opgraving Antwerpsesteenweg 395 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076663 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.