Gebeurtenis

Werfcontrole Vijfbunders - Kleine Molenvoetweg

controle van werken
ID
1076668
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076668

Beschrijving

In het programma van maatregelen werden twee delen van het tracé aangeduid als zones voor werfbegeleiding. Binnen het westelijke uiteinde van het tracé werden door de aannemer reeds werken uitgevoerd. De werkzaamheden werden reeds aangevat voorafgaand aan het archeologisch onderzoek. Hierbij werd de dienst handhaving gecontacteerd en werden afspraken gemaakt naar het verdere verloop van de werken. Uit deze afspraken vloeide voort dat de werfbegeleiding als een archeologische opgraving zou behandeld worden, voorafgaand aan de overige werkzaamheden ipv. tijdens.
In een deel van deze zone was het nog mogelijk profielkolommen aan te leggen om zo toch nog een beeld te krijgen van de bodemopbouw. Profielen 1 tot 10 zijn in deze zone gelegen. Het archeologische vlak kon echter niet meer onderzocht worden. 

Bijkomend waren werken gaande op het meest oostelijke deel van het onderzoeksgebied. Bij navraag werd duidelijk dat hiervoor een afzonderlijke vergunning werd aangevraagd.

Door beperkingen in verband met grondverzet ter hoogte van de Vijfbunderweg en het kruispunt met de Trenzelsevoetweg, alsook de oprit naar Spiltstraat 174 konden op deze locaties enkel werkputten van beperkte omgang aangelegd worden die dan na registratie meteen gedicht werden om de aanleg van de volgende werkput mogelijk te maken. Dit resulteerde in een hele reeks zeer kleine werkputten langs deze wegen. Verder diende het tracé op andere plaatsen onderbroken te worden om opritten, wegen en grachten te bewaren. Ook binnen het oostelijke uiteinde van het tracé waren reeds werken uitgevoerd door de aannemer. Het archeologisch onderzoek werd daarom naast de reeds geroerde bodem uitgevoerd.

Bij de uitvoering van het veldwerk werd dus zo goed als mogelijk het oorspronkelijk voorgestelde plan gevolgd. Het tracé van de werfbegeleiding werd opgesplitst in 147 werkputten. Tijdens het veldwerk werden in totaal 106 geregistreerde profielputten aangelegd, zodat om elke lopende 20m een profiel gedocumenteerd werd.

Tijdens de werfbegeleiding werd zo een oppervlakte van 6203,56m² onderzocht. Er werd getracht vondsten te recupereren uit de aanwezige lagen en sporen om een relatieve datering te bekomen van de lagen/sporen en verkleuringen. Echter werden geen vondsten in relatie tot de sporen aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek.

Auteurs: Van den Berghe, Katrien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: VAN DEN BERGHE K. e.a. 2022: Eindverslag van werfbegeleiding Tracé Zemst-Mechelen (Antwerpen-Vlaams Brabant), ADEDE archeologisch rapport 584, Gent.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kleine Molenvoetweg, Trenzelsevoetweg, Verbeetweg (Zemst)
In opdracht heeft ADEDE in juni en begin juli 2020 een archeologische werfbegeleiding uitgevoerd over een tracé in Zemst. Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de aanleg van een vernieuwde waterleiding.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Werfcontrole Vijfbunders - Kleine Molenvoetweg [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076668 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.