Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Koekoekstraat en Oudestraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, booronderzoek, landschappelijk bodemonderzoek, archeologische veldkartering
ID
1076705
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076705

Beschrijving

Dit was een vooronderzoek met archeologische veldkartering, landschappelijk bodemonderzoek, booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. In totaal werd 726 m² of 12,6 % van de oppervlakte onderzocht (ca. 5764 m²).

Auteurs: Lambrecht, Matthias
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: AUGUSTIN S., DRIESEN P., 2022: Nota Lummen, Oudestraat. Aanleg zone voor grondverbetering Deel 1 Verslag van Resultaten, rapport, 1193, Tongeren.
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Koekoekstraat en Oudestraat (Lummen)
Er vond een archeologisch vooronderzoek plaats naar aanleiding van het bekomen van een omgevingsvergunning voor de aanleg van een zone voor grondverbetering in Lummen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Koekoekstraat en Oudestraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076705 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.