Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Scharphoutstraat 42

metaaldetectie, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1076746
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076746

Beschrijving

Dit onderzoek gebeurde naar aanleiding van de omvorming van schoolgebouwen langs de Scharphoutstraat tot een polyvalent dienstencentrum. Het terrein is in gebruik als voetbalveld, verhard en bebouwd. Een veldprospectie was niet mogelijk. Het gebied is onderzocht aan de hand van drie sleuven. Verspreid over de sleuven zijn drie aardkundige profielen aangelegd.

Auteurs: Galle, Marit; Hoorne, Johan
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: VERWERFT D. et al. 2022: 2022 Scharphoutstraat, Brugge: Resultaten archeologische prospectie met ingreep in de bodem (landschappelijk bodem- en proefsleuvenonderzoek). Raakvlak. 2022/24. Komvest.
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Scharphoutstraat 42 (Brugge)
Het proefsleuvenonderzoek leverde geen archeologisch relevante sporen of vondsten op.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Scharphoutstraat 42 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076746 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.