Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek en -onderzoek Hof van Vosselaar

bouwhistorisch onderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, geofysisch onderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling
ID
1076755
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076755

Beschrijving

In het kader van restauratiewerken en de toekomstige uitbreiding van het huidige pastoriegebouw werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd aan het Hof van Vosselaar. Op basis van de historische nota en waardebepaling door Erfgoed & Visie (2018) werden mogelijke archeologische resten verwacht in de directe omgeving van het huidige pastoriegebouw. De wetenschappelijke vraagstelling van het onderzoek was gericht op het verkrijgen van extra informatie omtrent deze verwachte structuren. Doel was om die vervolgens te integreren binnen het concept van de toekomstige inplanting, met het oog op potentiƫle archeologische kenniswinst en eventueel in situ behoud van de archeologische resten.

In eerste instantie werd een archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem uitgevoerd, met name geofysisch onderzoek en controleboringen. Het geofysisch onderzoek omvatte elektrische weerstandsmetingen en onderzoek door middel van elektromagnetische inductie (EMI). Daarnaast werden bestaande en ontsloten landschappelijke, bouwkundige en archeologische inventarissen en kaarten geraadpleegd, in combinatie met de plannen geleverd door de opdrachtgever. Op basis van deze resultaten werd een advies geformuleerd voor een gericht archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel van proefputten en -sleuven. Tijdens dit onderzoek werd geprobeerd een beperkt, maar representatief deel van het terrein te onderzoeken.

Auteurs: Praet, Maarten; Coenaerts, Jan; Pype, Pedro; Dirix, Evelien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Bronnen

Bron: Dirix E., Praet M., Coenaerts J. & Pype P. 2022: Eindverslag archeologisch vooronderzoek op het Hof van Vosselaar (Prov. Antwerpen), ABO archeologische rapporten 1424, Gent.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hofeinde 136 (Vosselaar)
Een archeologisch vooronderzoek werd uitgevoerd op het Hof van Vosselaar. De pastorie in haar huidige vorm gaat vermoedelijk terug tot het begin van de 17de eeuw en werd in de loop van de 19de eeuw verder aangepast tot privaat landhuis in neoclassicistische stijl.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek en -onderzoek Hof van Vosselaar [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076755 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.