Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Weverstraat 23

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk bodemonderzoek
ID
1076777
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076777

Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw van een nieuwe sporthal werd in het kader van een archeologienotatraject een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in de vorm van een landschappelijk bodemonderzoek en een onderzoek met ingreep in de bodem aan de hand van proefsleuven. Bij het landschappelijk onderzoek werden vier boringen geplaatst met een edelmanboor tot op een minimale diepte van 150 cm. Bij het daaropvolgende proefsleuvenonderzoek werden twee sleuven aangelegd met één aangrenzend kijkvenster. Tijdens het onderzoek werd zodoende een oppervlakte van 150m² opengelegd door middel van proefsleuven (11,85%) en 69m² door middel van een kijkvenster (5,45%), op een totale oppervlakte van 1265m². Uitgerekend komt dit neer op ca. 17,3% van het te onderzoeken gebied.

Auteurs: Geussens, Liesbeth; Janssens, Niels
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ADEDE bvba; Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: Janssens N. 2020: Nota Weversstraat 23 Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen). Verslag van Resultaten, ADEDE Archeologisch Rapport 641, Gent.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Weverstraat 23 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076777 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.