Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Liersesteenweg

metaaldetectie, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1076778
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076778

Beschrijving

De geplande werken bestaan uit de heraanleg van de Liersesteenweg en de volledige heropbouw van het kruispunt en de rotonde met de Mechelsesteenweg. Ook zijn er uitgebreide werken aan de onderliggende rioleringen en leidingen binnen het plangebied. Het merendeel van deze werken zullen plaatsvinden in reeds verstoorde grond en het gabarit.

Ter hoogte van proefsleuf 6 is één losse vondst aangetroffen. Om eventuele andere archeologische waarden op te merken werd besloten om hier ook een kijkvenster aan te leggen. Hierbuiten werden geen vondsten aangetroffen binnen het onderzoeksgebied, noch als losse vondst, noch in de context van een spoor. Metaaldetectie, uitgevoerd zowel in de sleuven als op de stort, leverde ook geen relevante archeologische vondsten op.

Auteurs: Dingens, Lawrence
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: DINGENS L. 2022: Nota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Liersesteenweg te Heist-op-den-Berg. Studiebureau Archeologie bv. Tienen.
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Liersesteenweg (Heist-op-den-Berg)
Er is geen sprake van in situ bewaarde archeologische vondsten.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefsleuvenonderzoek Liersesteenweg [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076778 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.