Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Spoelepark

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1076783
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076783

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek is naar aanleiding van de inrichting van een park ter hoogte van de Spoelestraat.

Nadat het landschappelijk booronderzoek uitwees dat er weinig kans was op het aantreffen van steentijd artefactensites werd het proefsleuvenonderzoek eveneens in een uitgesteld traject uitgevoerd vanaf 24 tot en met 26 oktober 2022 door het team Onderzoek van Erfpunt. Door middel van de sleuven werd in totaal 4 834,06 m² of 12,83% van het projectgebied onderzocht.

Auteurs: Van Neste, Thierry
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: IOED Erfpunt

Bronnen

Bron: VAN NESTE T. & EVAERT R. 2022: Nota Lokeren – Spoelepark 2022, rapporten van Erfpunt – team onderzoek 249 – deel 2. Erfpunt – Team onderzoek. Sint-Niklaas.
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Everslaarstraat, Marsstraat, Naastveldstraat, Spoele (Lokeren)
Het proefsleuvenonderzoek bracht maar een zeer lage densiteit aan archeologisch relevante sporen aan het licht, met als voornaamste het aantreffen van een houtskoolbranderskuil.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefsleuvenonderzoek Spoelepark [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076783 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.