Gebeurtenis

Syntheseonderzoek Archeologie van de Tweede Wereldoorlog

inventarisatie, bureauonderzoek, analyse digitaal hoogtemodel, thematische inventarisatie, luchtfotografisch onderzoek
ID
1076787
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076787

Beschrijving

De basis van dit syntheseonderzoek is een inventaris van opgravingsrapporten waarin structuren uit de Tweede Wereldoorlog werden onderzocht. Er konden maar liefst 172 stippen op de kaart gezet worden. Enkele wijzen op gerichte archeologische opgravingen van structuren uit de Tweede Wereldoorlog, maar in de meeste gevallen gaat het om kleine onderzoeken van oorlogssporen die eerder toevallig aan het licht kwamen bij opgravingen van oudere sites. 
 
De onderzoekers staan uitgebreid stil bij de methoden die gehanteerd kunnen worden om archeologische sites uit de Tweede Wereldoorlog op te sporen en te onderzoeken, waaronder de analyse van hoogtekaarten en historische luchtfoto’s, ook wel remote sensing genoemd. Ze analyseren ook de ruimtelijke spreiding van de opgegraven sites en confronteren dit beeld met de realiteit van de Tweede Wereldoorlog. Het zal niet verbazen dat de groep van 172 sites slechts het absolute topje van de ijsberg vormt. Op historische luchtfoto’s zijn sporen van duizenden sites te zien. Er blijkt met andere woorden een enorm archeologisch potentieel te zijn.

Auteurs: Gheyle, Wouter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Universiteit Gent (UGent)

Bronnen

Bron: GHEYLE W. e.a. 2022: Archeologie van de Tweede Wereldoorlog, Syntar 11, 108-110.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Vlissegem (De Haan)
Archeologische prospectie met ingreep in de bodem naar aanleiding van een geplande verkaveling.


Boekenberglei 279 (Antwerpen)
In het kader van de bouw van een nieuwe school werden bij archeologisch onderzoek de resten van het 16de-eeuwse kasteel 'het Lanteernhof' aan het licht gebracht. De sporen dateerden van de late middeleeuwen tot de 20ste eeuw na de afbraak van het lusthof. Het zwaartepunt van de site ligt echter op de sporen en het muurwerk uit de 16de eeuw, de lusthoffase.


Edingsesteenweg 288 (Gooik)
In totaal werden drie werkputten aangelegd waarbinnen vijf sporen werden aangetroffen, in alle gevallen (paal)kuilen. Deze sporen konden allen in de Romeinse periode geplaatst worden en maakten deel uit van de vicus van Kester.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Syntheseonderzoek Archeologie van de Tweede Wereldoorlog [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076787 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.