Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Doelstraat

landschappelijk bodemonderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1076788
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076788

Beschrijving

Dit onderzoek is naar aanleiding van de sloop van een deel van de fabrieksgebouwen en de toekomstige verkaveling in 19 loten. Op het moment van onderzoek is het studieterrein braakliggend, met een werfweg in het midden, die bestaat uit steenslag met een laag asfalt erboven. Hierdoor is het studiegebied in twee helften opgedeeld.

In totaal zijn 10 profielputten aangelegd, strategisch verspreid binnen het onderzoeksgebied. Profielputten 1 tot en met 5 werden aangelegd in de noordelijke helft van het onderzoeksgebied, profielputten 6 tot en met 10 in de zuidelijke helft, zoals voorzien in het programma van maatregelen van de archeologienota waarvan akte werd genomen.

Om vooralsnog een beter inzicht te bekomen in de landschappelijke evolutie van de alluviale vallei binnen het onderzoeksgebied werden aansluitend op het profielputtenonderzoek nog twee bijkomende langs proefsleuven aangelegd haaks op de Doelstraat en dus meteen dwars op de helling/hoogtelijnen van het terrein – werkput 1  in de noordelijke- en werkput 2 in de zuidelijke helft.

Auteurs: Pype, Pedro
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Bronnen

Bron: PYPE P. et al. 2022: Archeologische evaluatie door middel van landschappelijke profielputten en proefsleuven ter hoogte van de Doelstraat (zonder nummer) te Sint-Lievens-Houtem (Herzele, OostVlaanderen). ABO archeologische rapporten 1945. Gent.
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Doelstraat (Sint-Lievens-Houtem)
Het proefsleuvenonderzoek leverde geen archeologisch relevante sporen noch vondsten op.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefsleuvenonderzoek Doelstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076788 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.