Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Kruisabelestraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1076796
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076796

Beschrijving

Bij proefsleuvenonderzoek is een dekkingsgraad van 12,5% het uitgangspunt, waarvan 10% voor de sleuven en 2,5% voor kijkvensters, dwarssleuven en volgsleuven. Concreet werden 3 proefsleuven van 2m breed uitgevoerd op een onderlinge afstand van maximaal 15m met een totale oppervlakte van 349m². Dit stemt overeen met een dekkingsgraad van 11,3%. Er werd rekening gehouden met een buffer van 5m aan de randen van het onderzoeksgebied. Er waren geen afwijkingen van het programma van maatregelen. In elke proefsleuf werd een referentieprofiel aangelegd in functie van het bepalen van het archeologisch niveau. De drie putwandprofielen werden geschrankt aangelegd, verspreid over de sleufoppervlakte.

Auteurs: De Jaeger, Chantal
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Bronnen

Bron: DE JAEGER C. et al. 2022: Archeologisch vooronderzoek ter hoogte van de Kruisabelestraat te Heuvelland (Prov. WestVlaanderen). ABO archeologische rapporten 1918. Gent.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefsleuvenonderzoek Kruisabelestraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076796 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.