Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Markt

micromorfologisch onderzoek, metaaldetectie, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1076797
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076797

Beschrijving

In totaal werden in 6 proefputten in maximaal drie niveaus een oppervlakte van ca. 135m² onderzocht. De proefputten hadden een voorzien oppervlakte van 4x4m.

De putten werden op locaties ingepland waar volgens archivalische en cartografische bronnen archeologische sporen en structuren te verwachten waren, alsook op locaties waar geen specifieke indicaties voor beschikbaar zijn. De putten worden maximaal aangelegd in de toekomstige werkzones, namelijk in de geplande boombunkers (putten 1 tem 4, 6) en de geplande waterpartij (put 5).

Put 1 werd aangelegd ter hoogte van de kerk. Putten 2 en 3 ter hoogte van de historische markt ten noorden van het voormalig stadhuis. De putten 4 tot en met 6 werden ten zuiden van het voormalig stadhuis aangelegd op de huidige markt. Voor de aanleg van de proefputten werd de verharding door de kraan verwijderd.

Tijdens het vooronderzoek werden twee stalen genomen. Het betreft stalen in functie van micromorfologisch onderzoek van de leeflagen die werden aangetroffen in WP4.

Auteurs: Vanholme, Nele
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Raap België bvba; Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: DE MULDER J. & VANHOLME N. 2021: Nota Stadskernvernieuwing te Torhout: Proefputtenonderzoek – 2021B316, RAAP België – Rapport 669, RAAP België, Eke, 87.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bassinstraat, Breidelstraat, Burg, Conscienceplein, Fraeysstraat, Hoedemakersstraat, Hofstraat, Lichterveldestraat, Markt, Oostendestraat, Rijselstraat, Spinneschoolstraat, Wollesteeg, Wollestraat, Zuidstraat, Zwanestraat (Torhout)
Alle zes de proefputten tonen aan dat onder het huidige straatniveau, vanaf een diepte van gemiddeld 40cm, archeologische resten zijn bewaard. Op basis van de vondsten kan het merendeel van de archeologische resten worden gedateerd in de 14de tot de 17de eeuw.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Markt [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076797 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.