Gebeurtenis

Opgraving Eliksemstraat

materiaalstudie, metaaldetectie, archeologische opgravingen
ID
1076798
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076798

Beschrijving

Het onderzoek werd uitgevoerd in verschillende periodes, naargelang het vordering van de werken. Tijdens het onderzoek werd sterk ingezet op metaaldetectie. Ook de uitvoering van het onderzoek werd hierop aangepast:

  • Metaaldetectie van het loopniveau (na het maaien van de vegetatie werd een eerste keer met de metaaldetector gelopen over de totale oppervlakte van de uitgravingen)
  • Afgraven van de graslaag
  • Metaaldetectie
  • Afgraven in 2 tot 3 lagen, waarbij na elke afgraving metaaldetectie gebeurde (Max. 15 cm)
  • Registratie van het archeologisch vlak (gelegen onder de Ap-horizont) en de sporen
  • Registratie van profielen

Tijdens de opgraving werden geen stalen genomen voor natuurwetenschappelijk onderzoek.

Auteurs: Anoniem
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: THOMAS G. e.a. 2022: Hermeandering van de Kleine Gete (gemeente Landen). Eindverslag, RAAP België – Rapport 861, Eke.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Eliksemstraat (Landen)
Het archeologisch onderzoek kaderde in de herinrichting van de Kleine Gete in Wange ter hoogte van de Eliksemstraat. De geplande werkzaamheden omvatten de aanleg van vijf meanders in de huidige loop van de Kleine Gete.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Eliksemstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076798 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.