Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Driegaaienstraat 112-114

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1076800
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076800

Beschrijving

In het kader van een archeologienotatraject werd een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd aan de hand van proefsleuven. Op het terrein van 9.440 m² werden tien proefsleuven uitgegraven. Zodoende werd in totaal 1008 m² van het terrein verdiept tot op het archeologisch relevante niveau. Dit betekent dat ca. 10,7% van het terrein archeologisch werd getoetst. Wegens het ontbreken van daarvoor aanleiding gevende contexten zijn geen volgsleuven of uitgebreide kijkvensters aangelegd.

Auteurs: Mestdagh, Bert; Geussens, Liesbeth
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE; Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: MESTDAGH B. 2021: Nota: Verslag van Resultaten proefsleuvenonderzoek Sint-Niklaas Driegaaienstraat (prov. Oost-Vlaanderen), Monument-Vandekerckhove, Ingelmunster.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Driegaaienstraat 112-114 (Sint-Niklaas)
Bij een archeologisch vooronderzoek aan de hand van proefsleuven werden een perceelsgracht en een greppel uit de nieuwe en/of nieuwste tijd waargenomen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Driegaaienstraat 112-114 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076800 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.