Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Noordlaan

metaaldetectie, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk bodemonderzoek
ID
1076817
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076817

Beschrijving

In het kader van een archeologienotatraject werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in de vorm van een landschappelijk bodemonderzoek, een verkennend booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek, voorafgegaan door de evaluatie van het terrein met een metaaldetector. Bij het landschappelijk bodemonderzoek werden zes boringen geplaatst, gevolgd door 48 verkennende boringen. Het proefsleuvenonderzoek bestond uit de aanleg van drie proefsleuven van 2 m breed op een onderlinge afstand van maximaal 15 m met een totale oppervlakte van 622,538m². De uitgevoerde proefsleuven en kijkvensters behalen een gezamenlijke dekkingsgraad van 11.09%.

 

Auteurs: Geussens, Liesbeth; Pype, Pedro
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV; Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: Praet M., De Hooghe G., Pype P. & Coenaerts J. 2020: Landschappelijk bodemonderzoek, verkennende boringen en proefsleuven ter hoogte van de Noordlaan en Hembeke te Zwalm (prov. Oost-Vlaanderen). Nota: Verslag van Resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1192, Gent.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Noordlaan [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076817 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.