Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Einestraat 10

in-situbehoud, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1076818
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076818

Beschrijving

In het kader van een archeologienotatraject werd een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd aan de hand van proefputten. Voor dit onderzoek werden vier proefputten aangelegd waarin telkens een profiel werd geregistreerd. Drie van de proefputten hadden een omvang van 2x2 m en één van 3x2 m. In totaal werd dus ongeveer 18 m² aangelegd binnen het onderzoeksgebied van 375 m². Door de aard van de geplande werken kan een deel van het bodemerfgoed in situ bewaard blijven.

Auteurs: Geussens, Liesbeth; Janssens, Niels
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ADEDE bvba; Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: JANSSENS N. & VAN EYNDE M. 2021: Nota Oudenaarde - Eindestraat (Oost-Vlaanderen), ADEDE Archeologisch Rapport 686, Gent.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Einestraat 10 (Oudenaarde)
Bij een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem werden sporen, structuren en vondsten waargenomen gelinkt aan bewoning vanaf de late middeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Einestraat 10 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076818 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.