Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Dorpsstraat 123

archeozoölogisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, diatomeeënonderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk bodemonderzoek
ID
1076823
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076823

Beschrijving

Een vooronderzoek met landschappelijk booronderzoek en proefsleufonderzoek waarbij 5 proefsleuven en 2 kijkvensters werden aangelegd op een gebied met een totale oppervlakte van 4972 m2.

Auteurs: Lambrecht, Matthias
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: LALOO P., ACKE B., BRACKE M. 2021: Archeologienota Programma van Maatregelen, archeologienota, 13466, Gent.
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Dorpsstraat 123 (Bredene)
Er vond een archeologisch vooronderzoek plaats naar aanleiding van een meerwoningenproject op een terrein aan de Dorpstraat 123 in Bredene.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologisch vooronderzoek Dorpsstraat 123 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076823 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.