Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Ambachtstraat 4-4A

landschappelijk bodemonderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1076840
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076840

Beschrijving

In het kader van een archeologienotatraject werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in de vorm van een landschappelijk bodemonderzoek en een proefputtenonderzoek. Bij het vooronderzoek werden vijf profielputten aangelegd. Na de evaluatie van de bodemopbouw in de proefputten dienden geen proefsleuven aangelegd te worden, gezien de totale verstoring van het terrein. Na afloop van het vooronderzoek werden de proefputten omwille van stabiliteit onmiddellijk terug aangevuld. 

Auteurs: Geussens, Liesbeth
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: HEMBYSE; Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: S.n. 2022: Onderzoek door Hembyse Archeologie: Torhout, Ambachtstraat, Hembyse Archeologie, Gentbrugge.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Ambachtstraat 4, 4A (Torhout)
Bij een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem bleek de ondergrond volledig verstoord door recente bebouwing, waardoor er geen archeologische sporen of vondsten zijn aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Ambachtstraat 4-4A [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076840 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.