Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Kaai 47

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1076842
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076842

Beschrijving

In het kader van een archeologienotatraject werd een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd aan de hand van proefsleuven, volgend op een landschappelijk bodemonderzoek. Bij het proefsleuvenonderzoek werd één sleuf aangelegd in de lengte van het onderzoeksgebied. Deze sleuf had een oppervlakte van 100 m² tegenover een totale oppervlakte van het projectgebied van 1.234 m².

Auteurs: Geussens, Liesbeth; Coenaerts, Jan
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV; Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: Coenaerts J., Van Denhaute T., De Hooghe G. en Praet M. 2022: Archeologisch vooronderzoek ter hoogte van Kaai 47 te Nieuwpoort (West-Vlaanderen). Nota: Verslag van resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1809, Gent.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kaai 47 (Nieuwpoort)
Bij een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem werden buiten relatief recente ophogingslagen geen archeologisch relevante sporen aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Kaai 47 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076842 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.