Gebeurtenis

Opgravingen Leuvenstraat

houtonderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1076894
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076894

Beschrijving

Aanleiding van de opgraving was een nieuwbouwproject langs de Leuvenstraat, waarbij een appartementsgebouw met vijf verdiepingen werd gebouwd. Op het gelijkvloers zouden twee kantoorruimten en bijbehorende ondergrondse parking worden gebouwd en rondom het gebouw werden verhardingen voorzien.

Het onderzoeksgebied bestond uit één grote werkput, waarrond reeds vóór de start van de werken een secanspalenwand werd geplaatst. Dit zorgde ervoor dat de bodem hier over een breedte van circa 1,5 m al verstoord was tot op ongeveer 7 m diepte. Het onderzoek werd uitgevoerd in twee werkputten, een noordelijke (werkput 1) en een zuidelijke (werkput 2). Werkput 1 werd aangelegd in drie vlakken en werkput 2 in twee vlakken. Omdat de bodem er uit één grote ophoging bestond waarin geen grondsporen herkend konden worden, werd er onmiddellijk overgegaan van vlak 1 naar vlak 2 (moederbodem).
Om de put in en uit de rijden werd een talud aangelegd. Gezien deze bij de aansluitende bouwwerken nog noodzakelijk was, werd deze niet onderzocht. Uit de tot dan toe gekende informatie zou deze zone vermoedelijk niet tot extra kenniswinst leiden, waardoor beslist werd deze niet verder te onderzoeken.

Auteurs: Beldé, Griet
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Bronnen

Bron: Beldé G. 2022: Zestiende-eeuws muurwerk en houten restanten van de 19de-eeuwse Cockerill Yards langs de Scheldekaai in Antwerpen, ABO archeologische rapporten 1724, Aartselaar.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Leuvenstraat 11-31 (Antwerpen)
De sporen en vondsten langs de Leuvenstraat in Antwerpen houden vooral verband met de kadestructuren en -activiteiten ten zuiden van de stad vanaf de tweede helft van de 16de tot en met de 19de eeuw.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgravingen Leuvenstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076894 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.