Gebeurtenis

Archeologische begeleiding Wijnegemsteenweg Brug 5

booronderzoek, evaluerend terreinonderzoek
ID
1076898
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076898

Beschrijving

Naar aanleiding van werken aan Brug 5 aan de Wijnegemsteenweg te Wommelgem werd een landschappelijk vooronderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat eventueel aanwezige archeologische relicten in situ bewaard zouden kunnen worden. Om vast te stellen dat tijdens de werken de nodige buffer tussen de ontgravingsdieptes en het archeologische niveau bewaard bleef, en om zeker te zijn dat onverwacht geen archeologische relicten geroerd werden, besliste men tot een archeologische begeleiding van de werken.

Het terrein kon echter pas na de vergravingen geïnspecteerd worden. Een visuele terreinsinspectie toonde aan dat het archeologische vlak nergens verstoord was. Om de dikte te toetsen van de buffer die nodig was om eventuele archeologische contexten in situ te bewaren, werden enkele boringen geplaatst. Deze toonden aan dat er nog voldoende buffer was om in situ bewaring te garanderen.

Auteurs: Van den Notelaer, Dominick
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Bronnen

Bron: Van den Notelaer D. 2022: Wommelgem, Wijnegemsestraat - Brug 5. Een archeologische begeleiding, VEC Rapport 141, Geel.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologische begeleiding Wijnegemsteenweg Brug 5 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076898 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.