Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Leetereind

zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen
ID
1076899
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076899

Beschrijving

Naar aanleiding van de geplande inrichting van een sportpark ter hoogte van het Leetereind in Vlimmeren, Beerse werd een vlakdekkende archeologische opgraving uitgevoerd. In totaal werden er dertien werkputten aangelegd met een gezamenlijke oppervlakte van circa 23.000m2. De werkputten werden aangelegd door middel van een rupskraan met een gladde kraanbak van 2 m breed. De teelaarde werd laagsgewijs verdiept tot op het archeologisch leesbare niveau, in dit geval de C-horizont.

Auteurs: Doucet, Alexander; van der Meer, Wouter; Verrijckt, Jeroen; Jennes, Niels
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: Jennes N., van der Meer W., Doucet A. & Verrijckt J. 2022: Een nederzetting uit de Romeinse en middeleeuwse periode. Eindrapport van een opgraving aan het Leetereind te Vlimmeren, Beerse, J. Verrijckt Rapport Nr. 0973, Beerse.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Leetereind (Beerse)
Bij de opgravingen aan de Leetereind in Beerse werd een meerperiodensite aangesneden, met sporen uit enerzijds de late ijzertijd-Romeinse periode en anderzijds de middeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologische opgravingen Leetereind [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076899 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.