Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Molenveld

radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen, archeologische opgravingen
ID
1076911
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076911

Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw van woningen en appartementen aan het Molenveld in Balen werd een archeologische opgraving uitgevoerd. In totaal werd er één werkput aangelegd met een oppervlakte van 1439 m². De werkput werd aangelegd door middel van een kraan van 21 ton, op rupsbanden met een gladde kraanbak van 2 m breed. Tijdens de opgraving werd laagsgewijs verdiept tot op het eerste archeologische niveau. Er werd voorzien in een trapsgewijze uitgraving ten opzichte van de werkputwanden. Bij het verdiepen van de teelaarde werd elke laag afgespeurd op eventuele vondsten. Alle aangelegde vlakken en storthopen werden met de metaaldetector gecontroleerd.

Auteurs: Pepermans, Jeska; Verrijckt, Jeroen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: PEPERMANS J. & VERRIJCKT J. 2022: Archeologische offsite-fenomenen te Balen Molenveld: Eindrapport van een opgraving ter hoogte van Molenveld te Balen, Beerse.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Molenveld (Balen)
De aangetroffen sporen aan het Molenveld kunnen worden toegewezen aan meerdere periodes: de midden-bronstijd, de late ijzertijd, de volle middeleeuwen en de late middeleeuwen-nieuwe tijd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologische opgravingen Molenveld [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076911 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.