Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Koepoortstraat 25

houtonderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, vlakdekkende opgravingen, archeologische opgravingen
ID
1076916
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076916

Beschrijving

Naar aanleiding van een groot nieuwbouwproject werd een archeologische opgraving uitgevoerd aan de Koepoortstraat in Meerhout. Het volledige plangebied werd onderzocht in zes werkputten. Vlak 1 werd aangelegd in de C-horizont op een diepte van 60-80cm onder het maaiveld. Lokaal werd een tweede vlak aangelegd (290,8m2). In werkputten 2 en 4 gebeurde dit om de waterputten te verdiepen en in werkputten 5 en 6 om een tweede niveau aan te leggen. De totale aangelegde oppervlakte van vlak 1 bedroeg circa 9.570m2. Dit was ongeveer 280m2 minder dan het plangebied van 9.850m2. Het verschil in oppervlakte was te wijten aan de marges langs de straatzijdes en langs de aanpalende bebouwing. 

 

Auteurs: Van Kerkhoven, Inne
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Bronnen

Bron: Van Kerkhoven I. (red.) 2022: Wielen in de waterput, erven uit de Late IJzertijd en een laatmiddeleeuwse bewoningszone Een archeologische opgraving te Meerhout, Koepoortstraat, VEC Rapport 144, Geel.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Jagersweg, Koepoortstraat 25 (Meerhout)
De meerderheid van de aangetroffen sporen en structuren aan de Koepoortstraat in Meerhout kon gedateerd worden in de late ijzertijd. Vier kuilen, twee waterputten en zes greppels werden op basis van het aardewerk gedateerd in de late middeleeuwen tot nieuwe tijd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologische opgravingen Koepoortstraat 25 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076916 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.