Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Smallerijt

radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen, archeologische opgravingen
ID
1076918
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076918

Beschrijving

Naar aanleiding van een verkaveling bestaande uit drie bouwloten werd een archeologische opgraving uitgevoerd aan de Smallerijt in Westerlo. De oppervlakte van het plangebied bedroeg 2.100 m². Alle sporen werden geregistreerd in één werkput. Deze werd aangelegd door middel van een rupskraan met een gladde kraanbak van 2 m breed. De teelaarde werd laagsgewijs verdiept tot op het archeologisch leesbaar niveau. In dit geval betrof het één vlak: de top van de C-horizont. Bij het verdiepen van de teelaarde werd elke laag afgespeurd op eventuele vondsten.

Auteurs: Verrijckt, Jeroen; Jennes, Niels
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: JENNES N. & VERRIJCKT J. 2022: Westerlo, Smallerijt. Nederzettingssporen uit de ijzertijd, vroege Romeinse periode en de middeleeuwen. Eindverslag van een opgraving, Rapport Nr. 1021, Beerse.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Smallerijt (Westerlo)
Opgravingen aan de Smallerijt in Westerlo leverden indicaties op voor een nederzetting uit de late ijzertijd-Romeinse periode enerzijds, en een mogelijke graanschuur uit de volle middeleeuwen anderzijds.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologische opgravingen Smallerijt [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076918 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.