Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Reepstraat en Molenhoek

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1076920
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076920

Beschrijving

Voor het landschappelijk booronderzoek werden er 35 landschappelijke boringen uitgevoerd binnen de contouren van het projectgebied.

In totaal werden er binnen het vooropgestelde onderzoeksgebied zo’n 25 verkennende archeologische boringen uitgevoerd. Tijdens het veldwerk zijn twee boringen, zijnde Boring 15 en 27, gestuit op een puinrijke laag.

Voor het proefsleuvenonderzoek werd in totaal 296 m² van het onderzoeksgebied (opp. 2 486 m²) onderzocht door middel van drie proefsleuven. Dit resulteert in een dekkingspercentage van 12,0 %, hetgeen ruim voldoende bleek te zijn om een representatief beeld van het bodemarchief te verkrijgen.

Auteurs: van Arnhem, Bram
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Terra Engineering & Consultancy (TEC)

Bronnen

Bron: VAN ARNHEM B.J.L., BIGONZI V., DOUCET A. & DECRAMER W. 2022: Nota. Uitgesteld vooronderzoek zonder en met ingreep in de bodem Wachtebeke – Afwatering Reepstraat en Molenhoek (WCB3006), Terra Engineering & Consultancy nv, Sint-Truiden.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Molenhoek, Reepstraat (Wachtebeke)
Naar aanleiding van de installatie van een debietbeperker en overstort en de plaatsing van regenwaterafvoer en de uitbreiding van buffergrachten, werd er een landschappelijk bodemonderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Reepstraat en Molenhoek [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076920 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.